Hva som er en samfunnsrolle, gir konkrete eksempler

Wikimedia Foundation. 2010.

Se hva "sosial rolle" er i andre ordbøker:

SOCIAL ROLE er et normativt godkjent, relativt stabilt mønster av oppførsel (inkludert handlinger, tanker og følelser) gjengitt av et individ avhengig av sosial status eller posisjon i samfunnet. Konseptet "rolle" ble introdusert uavhengig av hverandre...... Den siste filosofiske ordboken

Sosial rolle er en stereotyp modell av menneskelig atferd, objektivt satt av den sosiale posisjonen til et individ i systemet med sosiale eller personlige forhold. Rollen bestemmes av: navn; individets stilling; funksjonen som utføres i systemet for sosiale relasjoner; og...... Ordliste over forretningsvilkår

sosial rolle - socialinis vaidmuo statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žmogaus elgesio būdų visuma, būdinga kuriai nors veiklos sričiai. Visuomeninis individo statusas (Vienimama vieta, pareigos ir atsakomybė) sukelia lūkestį, kad vaidmuo bus atliktas pagal …… Enciklopedinis edukologijos žodynas

sosial rolle - socialinis vaidmuo statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Laikymasis normų, nustatančių, kaip turi elgtis tam tikros socialinės padėties žmogus. atitikmenys: angl. sosial rolle modus vok. soziale Rolle, f rus. rolle; sosial rolle... Sporto terminų žodynas

sosial rolle - socialinis vaidmuo statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Socialinio elgesio modelis, tam tikras elgesio pavyzdys, kurio tikimasi iš atitinkamą socialinę padėtį Wielimančio žmogaus. atitikmenys: angl. sosial rolle modus vok. soziale...... Sporto terminų žodynas

Sosial rolle - (se Sosial rolle)... Menneskelig økologi

Sosial rolle - Normalt godkjent av samfunnets atferdsmåte som forventes av alle som har en gitt sosial stilling. Sosiale roller som er typiske for et gitt samfunn blir assimilert av en person i ferd med å sosialisere seg. S.R. direkte relatert til...... Ordbok med sosiolingvistiske termer

SOSIALROLLE - Se rolle... Forklarende ordbok for psykologi

SOCIAL ROLE er et normativt godkjent, relativt stabilt mønster av oppførsel (inkludert handlinger, tanker og følelser) gjengitt av et individ avhengig av sosial status eller posisjon i samfunnet. Konseptet med R. ble introdusert uavhengig av hverandre...... Sociology: Encyclopedia

Sosial rolle - det er en funksjon, en normativt godkjent måte å oppføre seg, forventet av alle som innehar en gitt stilling; rollen skal forstås i to sanser: som stillingen som er okkupert av en person i en gruppe. og som en konkret utførelse av denne bestemmelsen. (N.D....... Ordbok for karriereveiledning og psykologisk støtte

Elektronisk notisbok til Maria Shestakova

Lørdag 13. februar 2016.

Sosiale statuser og roller

 1. Oppnådd sosial status - anskaffet av individets innsats (utdanning, yrke, materiell velstand, forretningsbånd, etc.). Samfunnet anses som mer demokratisk og sivilisert, jo mer vanlig er oppnådde statuser og desto større rolle spiller de i det offentlige liv..
 1. Foreskrevet sosial status - oppnådd uavhengig av fagets vilje, oftest ved fødselen (for eksempel nasjonalitet, fødested, sosial opprinnelse, etc.).
 2. Mixed status har funksjonene i foreskrevne og oppnåelige statuser (en person som har blitt ufør, tittelen akademiker, olympisk mester, etc.).
 1. Sosial status - individets stilling i omfanget av hele samfunnet eller en stor sosial gruppe.
 2. Personlig status - individets stilling i en liten sosial gruppe, som avhenger av personlige egenskaper, av den subjektive holdningen til nære mennesker.
Sosial og personlig status stemmer kanskje ikke.
 1. Hovedstatus bestemmer det viktigste i et menneskes liv (oftest er dette en status som er assosiert med det viktigste arbeidsstedet og familien, for eksempel en god familiemann og en uerstattelig arbeider).
 2. episodisk (mindre) sosiale statuser påvirker detaljene om en persons oppførsel (for eksempel en fotgjenger, passasjer, forbipasserende, pasient, deltaker i en demonstrasjon eller streik, leser, lytter, TV-seer, etc.).
 • den virkelige nytten av de sosiale funksjonene som en person utfører;
 • verdisystemet som er karakteristisk for et gitt samfunn.

Sosial rolle - et sett med krav som samfunnet stiller til personer som innehar visse sosiale stillinger.

EKSEMPEL: statusen til en lærer forutsetter et spesifikt sett med handlinger (å gjennomføre leksjoner, sjekke notatbøker, møte med foreldrene til elevene), en viss måte å kommunisere med studenter, kolleger (tilbakeholdenhet, takt), en ganske streng stil på kjolen.

Den sosiale rollen til en person - hva er

Vismenn fra øst sier at menneskets eksistens er forhåndsbestemt av skjebnen. Somerset Maugham sammenligner livet med et teater, der alle har en forhåndsbestemt samfunnsrolle, men ikke alle spiller det som en encore.

Hva er din rolle i samfunnet

Fra de første minuttene av fødselen er en person allerede forberedt på et sted i samfunnet. Hvordan babyen vokser opp, påvirkes av miljøet. Noen mennesker overholder deres normer helt. Andre - ved atferd inngår antagonisme med ham. Ingen personer forblir utenfor systemet.

Definisjon i psykologi

Alle samfunnsområder er studert av samfunnsvitenskap. Temaet for hva dette er en sosial rolle, ble ikke psykologene oppmerksom på. Det er de som er mest interessert i atferdsmotivene til mennesker, og vurderer hvordan handlingene passer inn i de aksepterte normene.

Hvert samfunn som er i ferd med å utvikle sine egne statuser og atferdsmønstre. Disse to konseptene henger sammen - det andre bestemmes basert på det første. Derfor er menneskets sosiale roller i slavesystemet vesentlig forskjellig fra de som er utviklet i den kapitalistiske verden eller manifestert i et samfunn med demokratiske grunnlag..

Tilleggsinformasjon. Rollen i samfunnet er et slags atferdsmønster som en person må følge. Standardene bestemmes av miljø og oppvekst, disse faktorene kan avvike fra normene på global skala.

Kjennetegn på sosiale roller

Verden er så mangfoldig at det ikke er nok å bare spille en rolle. I hvert av bildene vil underordnelsen av en person til vanlige mønstre variere. For å forstå essensen i atferdsmodeller, bør de brytes ned i aspekter.

Komponenter av en samfunnsrolle

AspectKarakteristisk
ScaleÉn person spiller flere roller samtidig, og de bestemmes av mellommenneskelige forhold
Metode for å skaffeDet er to av dem: en rolle forhåndsbestemt av kjønn, alder osv., Og ervervet i livets prosess (yrke, utdanning)
formaliseringForhold mellom individer i samfunnet kan være strengt formell eller uformell, i tillegg til å kombinere begge aspekter.
MotivasjonDet er mål og motiver som tvinger en person til å utføre visse handlinger

Ulike sosiale roller

Rollen må være i samsvar med normene til sosiale institusjoner, personlige og sosiale relasjoner. Hun er ansiktsløs, ikke tilpasset hver spesifikk person. I forskjellige stadier i et individs liv er rollene hans forskjellige. Når samfunnet utvikler seg, betyr det at atferdsmønstre blir korrigert..

Verdien av den sosiale rollen i menneskelivet

Det er urealistisk å eksistere utenfor samfunnet. For å delta i den, må du overholde etablerte standarder. Folk blir trent for atferdsmønstre fra barndommen. Med alderen endres rollene (babyen ble til student, deretter til student osv.). På hvert trinn må du tilpasse deg en ny status, gå inn i en annen rolle.

Parallelt blir det nødvendig å mestre andre bilder. I begynnelsen er individet bare noens sønn og barnebarn. Så blir han kalt brudgommen, senere mannen og faren..

På hvert trinn blir andre lagt til personlige (uformelle) forhold. Barnet går på barnehage, skole, går på høyskole eller går på jobb. Hver av disse gruppene har sitt eget hierarki og visse atferdsnormer, hvis overholdelse forventes av det..

Jo større rollerepertoaret er, jo lettere er det for en person å tilpasse seg livet. Først må du bli komfortabel med overflod av bilder, som ikke alle lykkes. Den dynamiske overgangen fra en aldersgruppe til en annen er viktig. Ellers vil det oppstå konfliktsituasjoner når du utfører roller.

Du må også lære å raskt tilpasse seg i parallelle celler i samfunnet. Tross alt samsvarer ikke modellen med atferd som er utviklet i familien, alltid riktig til normene bestemt av skolens regler, arbeidsstatus.

Merk! Hvis en person prøver å nå visse høyder i livet, vil han måtte mestre nye ansvarsområder. Dette er bra - mangfoldet av bilder gjør individet høyt utviklet og øker sjansene for å realisere motivasjonen..

Hvordan sosial status og sosial rolle henger sammen

To personer er nok til å opprette et hierarki. En gruppe mennesker er allerede en celle der alle har sin egen rolle. Variasjonen av grupperinger er et sosialt system der ikke bare mellommenneskelige forhold er viktige, men også evnen til å lede, andre til å adlyde.

Ethvert samfunn er en pyramide, der hvert trinn tildeles en viss rang (lav, middels, høy). De utgjør hierarkiet som gruppene er underlagt. Men selv i et eget lag er det en rangering som bestemmer stedet for hvert medlem av samfunnet..

Status - motivasjon for handling

Sosiale roller og statuser henger sammen. Det er en persons stilling i samfunnet som tolker normene for hans oppførsel og forhåndsbestemmer forhold til andre. Med andre ord, "det som er tillatt for Jupiter, er ikke tillatt for oksen".

I rollespill er ikke alt så enkelt - en person har samtidig flere statuser. Deres totalitet er delt inn i:

 • i slekt;
 • kjønn;
 • politisk;
 • økonomisk;
 • religiøs;
 • profesjonell.

Sammen med permanente og grunnleggende statuser er det midlertidige og episodiske. I hver rangering har individet en tilsvarende rolle. Det inntar ikke alltid det dominerende stedet i hierarkiet. Følgende eksempel kan siteres som bekreftelse. Den elskede faren til familien, som har autoritet i slektskretsen, er en iøynefallende "grå kugge" på arbeidsplassen sin.

Viktig! Uoverensstemmelsen mellom statuser i forskjellige aktivitetsområder for en person fører til motsetninger i alle hierarkier, og hindrer individet i å utføre sin rolle godt.

Generelt forhåndsbestemmer alle statuser egenskapene til sosiale relasjoner. Rekker gir visse privilegier og rettigheter, utpeker en rekke ansvarsområder. De dikterer også modellen for atferd. Derfor kan den sosiale rollen bli representert som en statusfunksjon implementert i et visst samfunn.

Typer sosiale roller

Alle roller i samfunnet er forhåndsbestemt av statuser og er upersonlige. Hver person kan "prøve på" hvilket som helst bilde. Det er verdt å gå inn i rollen, han begynner å adlyde en viss atferdsplan, og gir bildet personlige egenskaper.

Derfor er det ikke hundre prosent identisk fremføring av roller, både på scenen og i livet. Så variert i typer og sosiale bilder.

Roller i samfunnet

KindsEgenskaper:
IndividuellDe er upersonlige og bestemmer statusaktiviteter på alle nivåer i livet. Underinndelt i kategorier:
• profesjonell aktivitet;
• demografisk rolle (hierarki i familien);
• sosio-seksuell (inndeling i menn og kvinner).
Hver rolle har atferdsmønster bestemt av kultur og etablert av samfunnet
MellommenneskeligeBestemmes i forholdet til mennesker. De er farget i emosjonelle toner og tilhører spesifikke individer. Vanligvis inntar individer med en lys karakter ledende posisjoner, og "grå mus" blir ofte utstøtt

Mellommenneskelige roller er ikke så mye forhåndsbestemt av livet som pålagt, fikset av mennesker fra miljøet. Med å stole på sine egne følelser og følelser i forhold til en bestemt person, gir folk ham visse egenskaper (vennlig eller egoistisk, braggart eller feig, løgner eller elsker sannheten).

Nye sosiale roller for ungdom

Jo lenger det er en gruppe mennesker som overholder visse standarder, jo vanskeligere er det å endre atferdsstereotyper. Det er ikke lett å skille seg ut med dominerende statuser. Men "alt i verden flyter, alt endrer seg i det." Dette fører ofte til problemet med fedre og barn..

Begrepet "ungdom" endrer aldersområdet fra tid til epoke. For flere hundre år siden var barndomsperioden kort - de gikk over i voksen alder i en alder av 16 år, med alt det påfølgende ansvaret. Moderne gutter og jenter i denne alderen regnes fortsatt som tenåringer.

Sosiologi tildeler ungdomsstatus til de over 18 og opp til 25 (noen ganger 30). Psykologi forsikrer at det ikke er noen aldersgrense for å definere ungdoms bevissthet. Du kan se på livet modent på 16 år, og på 35 forbli et spedbarnsmessig individ som er helt avhengig av foreldre..

I alle fall, fra fylte 18 år, har enhver innbygger i landet, i henhold til grunnloven, rett til å endre rollen som "barn" til "voksen". Dette avgjør hans posisjon i samfunnet, gir nye rettigheter og gir et bredere spekter av muligheter.

Som et resultat - en følelse av deres betydning i denne verden. Fram til slutten av 1800-tallet. for unge mennesker ble alle beslutninger tatt av foreldre (foresatte): hvem de skal jobbe, hvem de skal gifte seg med. Treningen var ikke tilgjengelig for alle. I dag tar gutter og jenter i de fleste tilfeller sitt eget valg av konsept og prøver på en eller annen samfunnsrolle.

For noen starter voksenlivet sent. Ekteskapet blir utsatt for en ubestemt periode: etter endt utdanning fra høyere utdanningsinstitusjoner og fått yrke. Noen søker ikke å starte familie i det hele tatt og nøyer seg med et åpent forhold. Denne oppførselen passer godt inn i de moralske rammene i det moderne samfunn..

Innbyggerens sosiale rolle, eksempler fra livet

Verden skaper atferdsmønstre, men de er ikke stive. Mennesker har rett til å bevisst velge sine roller og følge dem for tiden. Hvis du ønsker det, kan du endre grunnleggende status på et av trinnene.

Borgerens sosiale status

Merk! Hvis du lever i henhold til en tydelig programmert algoritme, og til og med i motsetning til det indre "jeg", vil tilværelsen bli til lidelse, ved å overvinne det du kan miste deg selv som person.

For eksempel tildeler samfunnet rollen som forsvarer av fedrelandet til unge menn som har nådd utkast alder, og forhåndsbestemmer dem kortsiktig militærtjeneste. En spesiell fyr som er oppvokst i en familie med pasifistiske syn på livet prøver å unngå dette ansvaret. Men dette forhindrer ham ikke i å utføre andre roller: sønn, mann, god arbeider, etc..

Etter å ha antatt utførelsen av mange funksjoner i forskjellige grupper, dominerer ikke individet overalt. En høyt kvalifisert kvinne er ledende innen produksjon. Ledelsen for fabrikken lytter til hennes mening. Når hun kommer hjem, er hun et ansiktsløst element i familien, der svigermoren styrer alt..

Statusroller kan behandles på forskjellige måter. Hvis en person er utstyrt med makt, nyter han det til fulle. Dessuten er hans oppførsel i en sosial gruppe ikke alltid i samsvar med den i en annen. Som sjef for en avdeling i et av forskningsinstituttene nyter borger K. respekten og kjærligheten til kollegene. Blant vennene hans regnes han som ”selskapets sjel”. Men hjemme er han en ekte tyrann, som kona og barna hans er redde for.

Hver rolle har sin egen maske

En gang i tiden var "bringe inn en hem" skammelig for en jente og hennes familie. Det moderne samfunnet er mer lojal mot slike personer. Vi kan si at statusen til "enslig mor" allerede har blitt vanlig hver dag. Nå er verken en ung student eller en eldre kvinneingeniør (regnskapsfører, lærer osv.) Skamfull for å spille denne rollen..

Til tross for at atferdsmønstre er skapt av sosiale statuser, har mennesker rett til å spille sin rolle som de synes passer. Dette er garantien for verdens harmoni og betydningen av tilværelsen.

Sosial rolle: eksempler og klassifisering

Konseptet om en sosial rolle er nært knyttet til funksjonen som en person utfører i samfunnet, med sine rettigheter og plikter overfor andre. Over hele sin eksistensperiode har samfunnsvitenskapen blitt beriket med flere definisjoner. Noen knytter dette konseptet til sosial status, som bringer det nærmere status. Andre antyder at dette er forventet oppførsel.

Rolleeksempler

La oss gi eksempler på sosiale roller, så det vil være lettere å forstå hva som blir diskutert. La oss si at det er en skole. Hvem er i den? Lærer, studenter, regissør. I offentlig forstand må en lærer kjenne faget sitt, være i stand til å forklare det, forberede seg til hver leksjon og være krevende. Han har visse oppgaver, og han fyller sin funksjon. Og individets sosiale status og sosiale rolle avhenger av hvor godt han gjør det..

Samtidig kan læreren være mer krevende, hard eller mild, godmodig. Noen begrenser seg utelukkende til å undervise i faget sitt, mens andre begynner å delta mer aktivt i livene til sine avdelinger. Noen tar imot gaver fra foreldrene sine, andre - absolutt ikke. Alle disse er nyanser av samme rolle.

Hva er inkludert i begrepet sosial rolle?

Sosiale roller er viktige for samfunnet fordi de lar oss samhandle med et stort antall mennesker uten å motta en enorm mengde informasjon om hvem de er. Når vi ser en lege, en postbud, en politimann foran oss, har vi visse forventninger. Og når de gir unnskyldninger, fremmer det orden.

Samtidig kan en og samme person ha et stort antall forskjellige roller: i familien - far, mann, i et vennlig selskap - skjorte-fyr, på jobb - sjefen for sikkerhetsavdelingen, etc. Og jo mer en person har mulighet til å bytte, jo livet hans er rikere og mer variert.

Mangfoldet av sosiale roller i ungdomstiden merkes spesielt når en person prøver å forstå hva som er i nærheten av ham. Han kan i lang tid finne ut hvordan de er koblet med hverandre, med status, prestisje, med reaksjonen i samfunnet, med familiekomfort osv. Når tenåringen utvikler en mer moden og tydelig bevissthet om hva han trenger han begynner å vokse opp.

Og samtidig i ungdomstiden er det en overgang fra en rolle til en annen. Og i et visst intervall ser det ut til å fryse på kanten. En tenåring klarer å komme seg ut av et barns tilstand, men ennå ikke helt inn i livet til en voksen. Noe som ofte blir tatt ganske negativt.

Sosial rolleteori

Den amerikanske Merton, som var en kjent forsker innen sosiologi, var den første som trakk oppmerksomhet på det faktum at enhver sosial status ikke forutsetter en, men et helt sett med sosiale roller. Dette dannet grunnlaget for den tilsvarende teorien..

Nå innen vitenskap kalles et slikt sett et rollespill. Det antas at jo rikere han er, jo bedre for realisering av personen selv. Men hvis den ene har et lite antall roller eller bare en, så snakker vi i dette tilfellet om patologi. Eller i det minste om sterk isolasjon fra samfunnet.

Hvordan er et rollesett forskjellig fra mange roller? At den første refererer til bare en sosial status. Men den andre er mer fragmentert. Generelt forsker sosiologiske fokusgrupper fortsatt på temaet hvordan en endring i en stilling påvirker statusen i familien, hvor mye, hvorfor.

Forskere kontrollerer nå aktivt om følgende dommer er riktige: den sosiale rollen til en mann på jobben påvirker ikke på noen måte hans posisjon i familien. Som du kanskje gjetter, blir svarene du mottar også nøye analysert for å forstå årsakene..

Typer sosiale roller

Så hva slags sosiale roller er det generelt? Det er en inndeling knyttet til synspunkter. Dette er den forventede rollen, det vil si hva man er innstilt på i familien, på jobb osv. Den andre typen er den subjektive sosiale rollen til individet. Grovt sett hva alle forventer av seg selv, interne holdninger. Og til slutt rollen som ble spilt, et kjennetegn på det som skjedde.

Klassifiseringen av sosiale roller er imidlertid ikke begrenset til dette. De er delt inn i foreskrevet (kvinne, datter, russisk) og oppnåelig (student, advokat, professor). Det er også typer sosiale formelle og uformelle roller. I det første tilfellet er alt strengt regulert: en militær mann, en tjenestemann, en dommer. I det andre - selskapets sjel, en ensom ulv, beste venn - mye uuttalt, og oppstår ofte spontant.

Det må huskes at hver rolle påvirkes av den sosiale holdningen og hvordan transportøren forstår oppgavene som er tildelt ham. En selger i Storbritannia og i Iran på markedet er to store forskjeller.

Konseptet om en sosial rolle i utviklingen

Husk at ting endrer seg ganske aktivt i dag. Dermed har kvinners sosiale rolle i det moderne samfunn i familien, på jobb osv. Blitt en helt annen sammenlignet med hva det var for 100 år siden. Og det samme gjelder menn, ungdommer, representanter for forskjellige grupper. Det som i dag regnes som en tillatt oppførsel, for noen tiår siden, kunne krenke andre alvorlig.

Hvorfor spore denne dynamikken? For å forstå hva slags verden vi lever i, hvor vi skal, hvilke typer sosiale roller vi vil måtte takle i fremtiden. Forskere samler allerede meninger, for eksempel om følgende dommer er riktige: ekteskap som en institusjon har overlevd sin egen, barn kan ikke straffes fysisk, dyr har rett til kriminell beskyttelse mot vold.

Hva viser disse trendene? Ved å analysere mening fra mange kan du se samfunnets behov. Og for å forstå nøyaktig hvor vi vil komme, fordi den eksisterende sosiale etterspørselen før eller siden vil bli tilfredsstilt. I nåværende tid oppgir samfunnsforskere lovens økende betydning i flertallets liv.

For eksempel indikerte mange nygifte som fyller ut et spørreskjema, om følgende dommer er riktige, at de virkelig signerte en ekteskapskontrakt. Det som virket som en sjokkerende detalj fra oligarkenes verden for 15 år siden, har nå påvirket middelklassen..

Variasjoner av sosiale statuser

Siden spørsmålet om sosial rolle er veldig nært knyttet til status, er det nødvendig å i det minste kort forstå dette konseptet. Og er følgende dommer korrekte: rolle og status er de samme eller veldig nære konsepter? Som du snart kan se, snakker vi om forskjellige konsepter.

Så de vurderer personlig status, den som en person mottar i primærgruppen, og sosial, han tilegner seg den senere, og oppnår noe med tankene, atferden, arbeidet sitt. Sosiologer trekker også frem den viktigste, grunnleggende statusen som mange mennesker forbinder seg med i utgangspunktet, og midlertidige, sekundære. De oppstår i kort tid ad hoc.

Det skal bemerkes at roller og statuser i samfunnet ikke er like hverandre. Det er et visst hierarki på grunn av verdisystemet og viktigheten av eieren av denne eller den aktuelle statusen, hvor viktig han er for samfunnet, hvor mye og hva han kan påvirke.

Alt dette gjelder direkte prestisjespørsmålet. Og jo viktigere denne eller den statusen er, jo vanskeligere prøver en person når han utfører en viss rolle, som regel.

Eksempler på sosiale statuser og roller

Eksempler på en persons sosiale status

I den moderne verden er sosial status en persons stilling, som han inntar i en spesifikk gruppe og generelt innenfor rammene av samfunnet. Denne stillingen er i stand til å gi ham visse rettigheter, forpliktelser, for utførelsen eller manglende ytelse som han i alle fall vil være ansvarlig for.

Én person kan ha flere sosiale statuser. Samtidig kan han være en sønn, en skolegutt, et barnebarn, en bror, et medlem av en sports- eller fritidskrets, så vel som statsborger i staten. Det avhenger bare av hvilken sosial gruppe individet er innenfor, og hvilke sosiale forventninger medlemmene i denne gruppen presenterer for ham..

Det skal bemerkes at forventningene gjenspeiler den sosiale rollen til individet. Når en person eier en status, identifiserer de rundt ham ham deretter: hvis en persons forslag er sammenfallende med forventningene til samfunnet, snakker dette om en harmonisk personlighet. Hvis forventningene overstiger egenskapene til individets status, snakker dette om den såkalte rollekonflikten til personligheten. Det er ganske vanskelig å takle det på egen hånd, så den enkelte trenger hjelp fra spesialister..

Ferdige arbeider om et lignende emne

Samtidig skal det understrekes at utvalget av sosiale statuser er ganske omfattende. Det er statuser som en person får ved sin fødsel, og det er de han skaffer seg gjennom hele livet, og prøver seg i forskjellige livstyper. Statuser er også de som samfunnet tilskriver en person, og de han oppnår utelukkende gjennom sin egen innsats og dedikasjon.

Tildel den viktigste sosiale statusen til en person og bestått. For eksempel er den viktigste og universelle statusen til en person, og den andre statusen er statusen til en borger i en viss stat der individet bor. Listen over hovedstatus kan også inneholde for eksempel:

 1. Consanguineous status for den enkelte;
 2. Individets økonomiske status;
 3. Individets politiske status;
 4. Den religiøse statusen til individet.

Statuser kan også være episodiske, som oppstår hos en person i en spesifikk livssituasjon. De endrer seg veldig brått, og individet selv legger kanskje ikke merke til at han hadde denne statusen i et bestemt tidsrom. Dette kan være status som en forbipasserende eller en pasient, en passasjer eller en kunde, en deltaker i en streik eller en besøkende til en hendelse..

Still et spørsmål til spesialister og få
svar på 15 minutter!

Essensen av den sosiale rollen og dens eksempler

Konseptet om en sosial rolle er direkte relatert til den funksjonen den enkelte må utføre i samfunnet. Den sosiale rollen avhenger også av rettighetene og pliktene til individet overfor menneskene rundt ham..

Faktisk er en sosial rolle en modell for atferd som er fokusert på sosial status, som støttes av et individ i et spesifikt samfunn og i en spesifikk sosial situasjon..

Sosiale roller kan representeres på flere områder i menneskelivet:

 1. Familie og husholdning sosiale roller;
 2. Profesjonelle sosiale roller;
 3. Sosiale og politiske roller;
 4. Situasjonsroller.

La oss vurdere eksempler på sosiale roller ved å bruke eksemplet på en skole. Den inneholder læreren, studentene, instruktøren. I offentlig forstand må en lærer være kunnskapsrik i faget sitt, i tillegg til å kunne forklare det, formidle denne kunnskapen til elevene. Samtidig forbereder han seg også på hver pedagogiske leksjon, er krevende eller lojale mot studenter, med hensyn til deres egenskaper og behov. Læreren har visse oppgaver, han utfører funksjonene som er tildelt ham, som bestemmer detaljene for hans aktiviteter og faglige ferdigheter generelt. Og av hvor godt han er i stand til å utføre sine plikter og funksjoner, avhenger hans sosiale status og den generelle sosiale rollen til individet.

En student er en person som går på skole for å tilegne seg visse kunnskaper og primære ferdigheter i å utføre en aktivitet. eleven må forstå at han på skolen må ha på seg skoleuniform og vise visse former for oppførsel overfor andre elever og lærere. Studentens mål er å få kunnskap, være i stand til å reflektere den i praksis, oppfatte noen livsformer og reprodusere dem i hverdagen.

Vi kan spore en spesiell rekke sosiale roller i ungdomstiden, fordi det er på dette tidspunktet en person prøver å forstå hva han virkelig trenger, hva som er nær ham, hva som kan fange interessen hans og tilfredsstille hans behov. En person kan forstå i lang tid hvordan de er koblet med hverandre, med sin sosiale status, med prestisje og reaksjon i samfunnet på visse former og oppførselsmetoder.

Hos en og samme person kan det alltid kombineres en rekke roller, som enten gjør ham til en harmonisk utviklet personlighet, eller forårsaker en rollekonflikt. I en familie tar en person rollene som en far og en ektemann, i et vennlig selskap er han også en skjorte-fyr, "selskapets sjel," på jobben kan han være leder for en avdeling eller en ansvarlig ansatt som jobber i selskapet. Alle disse rollene legger alltid opp et mer fullstendig bilde, personlige egenskaper hos en person. Generelt er mange faktorer i en persons liv avhengig av sosiale roller og sosiale status: hans utdannelsesmessige og profesjonelle status, sikkerhet i sivilstand, ønsket om selvutvikling og aktualisering av hans personlighet i samsvar med interesser og behov..

I dag blir sosiale roller og sosiale statuser de viktigste objektene i sosiologisk vitenskap. Forskere betaler økt interesse for dem, siden i et transformerende samfunn kan roller og status både utfylle hverandre og motsi hverandre. Uansett, sosiale roller og sosiale statuser forårsaker økt forskningsaktivitet, forfatterne foreslår en rekke formuleringer for å definere disse begrepene og for å identifisere forholdene mellom disse sosiologiske kategoriene..

Fant ikke svaret
til spørsmålet ditt?

Bare skriv med det du
hjelp er nødvendig

Sosial rolle: hva det er, hva de er og hvordan de blir manifestert, eksempler fra livet

Vismenn fra øst sier at menneskets eksistens er forhåndsbestemt av skjebnen. Somerset Maugham sammenligner livet med et teater, der alle har en forhåndsbestemt samfunnsrolle, men ikke alle spiller det som en encore.

Hva er din rolle i samfunnet

Fra de første minuttene av fødselen er en person allerede forberedt på et sted i samfunnet. Hvordan babyen vokser opp, påvirkes av miljøet. Noen mennesker overholder deres normer helt. Andre - ved atferd inngår antagonisme med ham. Ingen personer forblir utenfor systemet.

Innhold

 1. Begrep i psykologi
 2. Hvilke sosiale roller eksisterer: liste
 3. Typer og typer
 4. Hva er den sosiale rollen: kjennetegn
 5. Hva er individets sosiale roller
 6. Personlighet
 7. Innbyggerens sosiale rolle: eksempler
 • Hva er status
 • Sosial menneskets rolle er
 • Kort om de viktigste sosiale rollene til en person i samfunnet: eksempler fra livet
 • Påvirkning av personlighetsutvikling
 • Hva er de forskjellige typene assosiert med
 • Rolleteori
 • Rolleatferd og konflikter
 • Hvordan bestemme posisjonen din
 • Konklusjon

  Samfunn er et stort system der hver person inntar et bestemt sted avhengig av samhandlingsforholdene. Hjemme kan han være en forelder, sønn eller datter, på jobb - en sjef eller ansatt, på skolen - en lærer eller student. Bevissthet og aksept av disse kravene innebærer å velge en rasjonell strategi for tilværelsen. Hva er dette - en persons sosiale rolle, vil jeg fortelle deg om dens definisjon, typer og egenskaper nedenfor.

  Eksempler på sosiale statuser

  Hvis du prøver å beskrive med ord hvem du er, får du følgende: du er en åttendeklasse student, en gutt eller en jente. Du er idrettsutøver, og for eksempel spiller du fotball eller svømmer. Du er en sønn eller datter, barnebarn eller barnebarn. Du er russiske statsborgere. Denne kjeden er allerede klar analogisk. For deg selv kan du definere en enorm serie med statuser, fordi hver av statusene vi har listet inn impliserer litt informasjon og et visst mønster av oppførsel, noen handlinger og noen forventninger til deg.

  Begrep i psykologi

  Et samfunn er en mekanisme som har et komplekst sett med regler og forhold som har utviklet seg under dens utvikling og representerer et visst sett med verdier og holdninger. I denne mekanismen er alle deltakere i eksistensen av en sosial gruppe. Derfor blir spesifikke forventninger pålagt ham - hvordan han skal oppføre seg, i samsvar med andres oppfatning om riktig oppførsel.

  Hva er en samfunnsrolle? I første halvdel av 1900-tallet ble denne kvaliteten presentert som et system av normer etablert av samfunnet. Samtidig ble det også utpekt som et spill, der individet lærer de aktuelle lovene og blir en del av samfunnet. I dag kan vi si at dette er et forsøk fra individet til å kombinere individet med det som anses som generelt akseptert..

  Dermed er dette forventningen til den omkringliggende virkeligheten at en person, som bærer av en viss status, vil tilpasse sin oppførsel i samsvar med den..

  Skuespiller

  Mange av dere er sannsynligvis glad i filmer. Minst hver av dere har sett minst en film. Alle av dem har skuespillere. Og spørsmålet oppstår, hvorfor den samme personen i forskjellige filmer så lett kan forvandle seg til forskjellige mennesker. I den ene filmen spiller han en positiv karakter, i en annen - en negativ, og i den tredje filmen er han generelt en nøytral karakter, spiller en kammerolle, bare viser seg selv, men fra en helt annen side.

  Fig. 1. Yevgeny Leonov som Yegor Zaletaev i filmen "Don't Cry!" ()

  Fig. 2. Evgeny Leonov som "assisterende professor" Bely i filmen "Gentlemen of Fortune" ()

  Fig. 3. Evgeny Leonov som kongen i filmen "An Ordinary Miracle" ()

  I teatralsk kunst antas det at den ideelle skuespilleren vil være personen som er blottet for en uavhengig personlighet. En slik person har ikke egne syn på livet, han assosierer seg ikke på noen måte blant menneskene rundt seg. Denne personen tar et verk eller et manus, leser om karakteren, trekker seg inn i dette bildet, fører det gjennom seg selv og spiller deretter denne personen. Og da oppnås effekten av absolutt persepsjon, betrakteren tror denne karakteren, bekymrer seg om ham, innlevelse i ham, gråter og ler med ham og til og med begynner å tro på hans virkelighet. Men dette er bare et spill. Dette er på den ene siden en profesjonell skuespillers lykke. På den annen side ligger ulykken i det faktum at en person blottet for personlighet, individualitet faktisk ikke er noen.

  Faktisk spiller alle mennesker. Hele verden er teater. Problemet til en person er at han selv må bestemme en slags rolle og sosial status, som må bære hele livet, og ikke i løpet av halvannen time av en film eller tre timer med en forestilling. Det er grunnen til at en persons valg i livet må være lurt. I livet vårt er spørsmål om selvidentifisering og leting etter meningen med livet det viktigste.

  Hvilke sosiale roller eksisterer: liste

  Livet til et individ er mangfoldig. På grunn av sine mange manifestasjoner har klassifiseringen også et stort utvalg av stillinger..

  For det første, i hierarkiet av menneskelige forhold, er det en inndeling i henhold til:

  • kjønnsegenskaper: mann, kvinne;
  • yrke;
  • alderskategori: barn, voksen, eldre.

  For det andre kan de utpekes som offentlige roller:

  • mann, kone, mor, far;
  • leder, leder;
  • en utstøtt avvist av samfunnet;
  • kjæledyr osv.

  I mekanismen kan individet fylle flere sosiale roller. De er distribuert på en offisiell måte eller vises uventet avhengig av livssituasjoner.

  I følge charteret som er signert på jobben, vil sjefen forvente at den ansatte følger de spesifikke reglene som er satt av selskapet. Og hverdagslige fenomener gjør individet til en deltaker i hendelser der han ikke en gang trodde å være involvert.

  Typer og typer

  Hele komplekset kan beskrives av bare fem egenskaper:

  1. Mulig nærhet av menneskelige forhold. Underordning og kommunikasjonsnormer etablert av den pedagogiske organisasjonen oppstår mellom lærerens og studentens interaksjon. Men ektefeller eller venner henger mye dypere sammen..
  2. Anskaffelsesmetode. Det er krav mottatt på grunn av forhold utenfor individets kontroll: kjønn, alder. Men det er de som en person oppnår ved å gjøre en innsats: en stilling i tjenesten, utdanning.
  3. Omfanget av de manifesterte følelsene under kontakt med enkeltpersoner. Det er ikke vanlig å vise sterke følelser i et selger-kjøper-forhold eller mellom kolleger. En familie er en annen sak, der det emosjonelle engasjementet i medlemmene i livet er mer betydelig..
  4. Betingelser for samhandling: tilstedeværelse eller fravær. Kokken i restauranten må tilberede deilig mat til kundene, og politimannen må sørge for orden og sørge for at folk følger lovene. En kvinne i familiekretsen mater husholdningen sin, men hun er ikke forpliktet til å gjøre dette på et formelt nivå.
  5. Motiver og intensjoner. En forretningsmann driver sin virksomhet med det formål å tjene penger. Men hvis en slik oppgave blir satt av en geistlig, vil denne oppfattes negativt, siden samfunnet forventes av ham å opptre uinteressert..

  Oppnådd status

  Dette er hva en person oppnår for seg selv. Å gjøre innsats, ta valg, jobbe, lære, kommer hver enkelt til slutt til visse resultater. Hans suksesser eller fiaskoer gjenspeiles i tildeling av ham en velfortjent status av samfunnet. Lege, filmskaper, bedriftspresident, professor, tyv, hjemløs person, vagrant.

  Nesten hver oppnådd sosial status som en person har sine egne signaler. eksempler:

  • militæret, sikkerhetsfunksjonærer, ansatte i de interne troppene - uniform og skulderreim;
  • leger har hvite frakker;
  • mennesker som brøt loven - tatoveringer på kroppen.

  Hva er den sosiale rollen: kjennetegn

  Stillingene som besettes av et individ er preget av fire faktorer:

  1. Skala. Status bestemmes av graden av mellommenneskelige forhold. Ta eksempel på en ektefelle samhandling. Det er mange roller mellom dem: følelser og forpliktelser overfor forbundet. Fra yrkene kan en lege-kone kurere en ektefelle, og en bilmekanisk ektemann kan fikse en ledsageres bil. Og hvis du kommer til butikken for dagligvarer, så er omfanget av kontakt mellom deg og selgeren ganske smal - du får varene, og du må betale for det.
  2. Mottaksmetode. På dette grunnlaget er sosiale roller de som erverves naturlig eller ved hjelp av innsats. De første bestemmes automatisk og avhenger ikke av beslutningene våre: kjønn, alderskategori. Men for å bli student, går du på universitetet, en forretningsmann - du åpner en bedrift.
  3. Formalitetsnivå. Stillinger kan reguleres tett av institusjoner, eller forbli uavhengige. Forhold mellom en nær omgangskrets anses som uformell, ettersom de er basert på vennlig hengivenhet. Men mellom politimannen og fornærmede er kontakten lovfestet: avgjørelser tas ikke avhengig av følelser, men som loven krever..
  4. Sosiale roller er også forbundet med motivasjon. Lasteren ønsker å kjøpe sin egen bil og jobber derfor 12 timer i døgnet. Og deltakere i veldedige handlinger søker å få anerkjennelse fra samfunnet eller å gjøre den omkringliggende virkeligheten mye bedre. Det hele avhenger av menneskers behov og intensjoner, av deres synspunkter og verdier..

  Rolletyper

  Når det gjelder rolleatferd, snakker de vanligvis om sosiale roller, og benevner vanligvis alle rollene som en person spiller i samfunnet. Men faktisk, sammen med de riktige sosiale, er det også mellommenneskelige roller. Disse to typene er forskjellige på mange måter..

  Sosiale roller

  Sosiale roller er standardiserte og konvensjonelle. Ordet "konvensjonell" i psykologi betegner mange sosiale fenomener som dannes i prosessen med menneskelig samhandling. “Convention” blir oversatt som “enighet”, og ikke bare roller, men også atferdsnormer kan være konvensjonelle. Dette handler selvfølgelig ikke om en direkte avtale, det er bare i barns lekegruppe at deltakerne direkte blir enige om spillereglene.

  Vanligvis dannes konvensjonelle normer eller roller over lang tid, når det er et utvalg av atferdsstereotyper som er mest praktiske og effektive i gruppeaktiviteter. Disse standardene er konsolidert og støttes ikke bare av opinionen og sosial kontroll, men også av offisielle dokumenter eller lover..

  De fleste av de sosiale rollene i det moderne samfunn har en lang historie, men stadig dukker det opp nye, som ennå ikke har tatt full form. Dette skyldes fremveksten av nye aktivitetsområder, og fungerer derfor..

  Sammen med bare sosiale, utmerker man også sosiodemografiske roller: mann, kone, far, mor, sønn, datter, bestemor osv. De er mindre standardiserte og støttes ikke bare av formelle lover, men også av skikker og tradisjoner. Forresten, mann og kvinne - kjønnsroller - viser også til sosiale roller. Deres funksjoner og stereotypier om atferd i samfunnet er i stor grad biologisk bestemt..

  Mellommenneskelige roller

  I motsetning til upersonlig sosiale, er mellommenneskelige roller assosiert med de individuelle egenskapene til en person og hans plass i systemet for mellommenneskelige forhold. Disse rollene er også regulert ikke av formelle lover, men av følelsesmessige forhold..

  Hver mellommenneskelige rolle er faktisk unik, men i forhold til sosiale gruppers lange eksistens finner prosessen med deres karakterisering sted. Det vil si at visse stereotype ideer om innholdet i visse mellommenneskelige roller dannes i den offentlige bevisstheten. For eksempel er det i hver klasse en "første skjønnhet", "dårlig fyr", "jester-wit", "kramper", osv. Slike maler ligger nær konseptet "skuespillervolum".

  Til tross for at mellommenneskelige roller ikke er entydige, er de mer stabile enn sosiale. Tross alt er sosiale roller assosiert med funksjoner, og det er nok for en person å endre sine funksjoner i en gruppe, da hans rolle også vil endre seg. En student, etter endt utdanning fra et universitet, kan bli lærer, og en datter, med alderen, gifte seg og påta seg rollen som en kone, og deretter en mor.

  Å endre den mellommenneskelige rollen er ikke lett fordi den er bundet til individets personlighet. Og det er det som må endres hvis du ikke er fornøyd med stillingen i gruppen. Men selv i dette tilfellet vil det kjente bildet av din rolle forbli hos de rundt deg i lang tid. Så den "første skjønnheten" fra 10.-11. Klasse kan vokse opp og bli en ganske middelmådig jente, men holdningen til henne i klassen vil forbli. Og den bemerkelsesverdige vidd og jesteren, som underholdt klassekamerater i lang tid, kan etter hvert begynne å bli veid ned av rollen hans. Han ville gjerne endre det, men det fungerer ikke - ingen tar ham på alvor.

  De sosiale rollene som ett individ spiller, er varierte, siden en person er medlem av forskjellige grupper. Mellommenneskelige roller bestemmes av individuelle, personlige egenskaper, men de kan også være forskjellige. For eksempel kan en mann som spiller rollen som en tyrann-tyrann i familien, i selskap med venner, være en beskjeden, redd og til og med feig "ærend gutt".

  Hva er de offentlige rollene

  Stillingene som en person tar, kommer til uttrykk i sine plikter eller i forventning om passende oppførsel fra ham. Hvis eksistensvilkårene i samfunnet er i harmoni med verdisystemet og synet til et bestemt individ, vil det være lett å overholde "lovene". Men uforeneligheten med slike holdninger kan føre til konflikter og til og med tragedier..

  Et slående eksempel på det sosiale. roller - samhandling mellom foreldre og barn. Mamma og pappa må oppdra barnet sitt, mate, kle på, utdanne og sette ham på beina. Dette konkluderes på et formelt nivå og anses som et generelt akseptert faktum..

  Etter behandling bringer pasienten blomster, godteri eller andre gaver til legen sin. Han er ikke forpliktet til å gjøre dette, men dette er en uuttalt regel som har utviklet seg i grupper..

  For en stabil og vellykket tilværelse må alle være tydelig klar over sin egen posisjon og følge retningslinjene. I konsultasjonene mine vil jeg være med på å bestemme hvordan jeg skal oppføre seg i en viss situasjon for å komme ut av det som en vinner.

  Individet

  Et individ er en spesifikk person, som en egen del av mekanismen. Det er utstyrt med sine egne egenskaper, egenskaper og kvaliteter som bestemmer dens tilhørighet til Homo Sapiens.

  Dette er et upersonlig begrep. Det inkluderer ikke kjønn, alder eller yrkeskategorier. Men dette betyr ikke at han ikke er inkludert i noen sosial gruppe. Samfunnet pålegger ham også forventninger. Nemlig hvordan en person skal oppføre seg i samsvar med allment aksepterte holdninger.

  Personlighet

  I prosessen med å lære og tilpasse seg livet tilegner alle seg personlige egenskaper og kvaliteter, og overgår til en personlig status. I det øyeblikket du slutter å gjøre det andre gjør, og begynner å ta beslutninger selv og ta ansvar for dem, flytter du til et nytt nivå av mental utvikling..

  På samme tid, når han tar et valg, utpeker en person visse ansvar for seg selv. De blir alltid evaluert av samfunnet, de kan bli godkjent av det eller ikke. For eksempel er det lite sannsynlig at en slik rolle som en kriminell finner støtte blant andre..

  Men du må forstå at en spesifikk posisjon ikke bestemmer modellen for atferd i detalj. Hvordan en person oppfører seg avhenger av assimilering av et gitt sted, internalisering. Alt dette på sin side er assosiert med de psykologiske egenskapene til individet. Dermed har den okkuperte stillingen et visst sett med muligheter presentert for individet.

  Innbyggerens sosiale rolle: eksempler

  Dette er en person som er en del av staten. Hun har alle rettighetene gitt. Men samtidig er det forventet å overholde lovene i et gitt land. Alle regler og friheter er stavet i lovgivningsmessige handlinger, inkludert grunnloven. Så for eksempel er vi forpliktet til å betale skatt, bevare og ta vare på naturen og miljøet, ta godt vare på naturressursene.

  Rolleteori

  Sosial rolle er et sett av handlinger utført av en person i et sosialt system og som har en viss status. Hver sosial status innebærer oppfyllelse av flere sosiale roller.
  Rollesett - et sett med roller, hvis utførelse er forhåndsbestemt av en status. Jo høyere en persons stilling i det sosiale hierarkiet er, jo høyere er den sosiale statusen hans og jo flere roller har han å utføre.

  Hver rolle har sin egen type implementering av sosiale relasjoner. Hver rolle fra rollespillet har en spesifikk innstilling. Rollespillet danner helheten i sosiale relasjoner. Disposisjonen, beredskapen for sosiale relasjoner kalles holdningen.

  Ved maksimal sammenslåing med en rolle observeres rolleidentifikasjon, minimal eller middels sammenslåing fører til avstand fra rollen. Rolleidentifisering er sterkere, jo høyere samfunn vurderer status.

  Rollesettet som er spesifikt for et individ, bestemmes av mange faktorer. En av hovedfaktorene er personens alder. I ungdomsperioden er et iboende rollespill mellom et barns rolle og en voksnes rolle. Dette gir opphav til ustabiliteten til sosial status. Den unge mannen mister gradvis statusen som er gitt av foreldrefamilien og begynner å oppnå sin egen status, for å mestre nye roller.

  Prøv å be lærere om hjelp

  Rent rollespill oppførsel er atferd som bare er basert på resepter om rolle og status, som ikke påvirkes av situasjonens spesifikasjoner eller personens personlige egenskaper..

  Implementeringen av en sosial rolle skjer på forskjellige måter:

  • rolleforventning, som sørger for individets oppførsel avhengig av foreskrevet status og forventninger til menneskene rundt ham;
  • rolleprestasjon, preget av individets reelle atferd, som han korrelerer i henhold til sin status.

  Det er aldri en fullstendig overlapping mellom rolleforventning og ytelse. I personlighetsatferd er imidlertid begge aspekter av stor betydning..

  En persons sosiale rolle avgjøres i stor grad av hva andre forventer av ham. Samfunnet setter en viss standard for atferd, og oppfyllelsen av en sosial rolle er personlig.

  Dette skjer nettopp i samspill med samfunnet. Som barn blir et individ møtt med ferdige modeller for atferd, observerer forholdet mellom foreldre og med venner, naboer. Så han tilegner seg sin første opplevelse av kontakter og prøver dem på seg selv. Barnet er bevisst på seg selv som et medlem av samfunnet.

  Sosial menneskets rolle er

  Når vi snakker om denne definisjonen, er det verdt å nevne strukturen:

  Meld deg på en konsultasjon

  • rolleforventning;
  • rolleprestasjon.

  Mellom disse egenskapene oppnås aldri absolutt likhet. Samfunnet legger håp på individet, og måten han utfører sine plikter avhenger av psykologiske egenskaper og et verdisystem. Et offentlig sted skaper ikke en detaljert modell for handlinger og handlinger. Stillingen gir et kompleks av muligheter. Og måten han bruker dem på, utgjør prosessen med sosialisering og utvikling i systemet..

  Sosial rolle og status: måter å samhandle på

  I personlighetsstrukturen er roller og statuser sammenflettet. De lar en person løse ulike sosiale problemer, oppnå mål og tilfredsstille krav. Den sosiale rollen og statusen til et individ i en gruppe er viktig for å motivere henne til å jobbe. Ønsker å heve statusen, begynner en person å studere, jobbe, forbedre.

  Grupper er dynamisk integritet og det er alltid en mulighet til å omfordele statuser. En person som bruker rekkevidden for sine roller, kan endre status. Og omvendt: å endre det vil føre til en endring i rollespillet. Den sosiale rollen og statusen til individet i gruppen kan kort beskrives som drivkraften til individet på vei til selvrealisering og oppnåelse av mål.

  Kort om de viktigste sosiale rollene til en person i samfunnet: eksempler fra livet

  Læring hvordan å følge reglene starter fra tidlig barndom:

  1. Foreldre lærer barnet hva som kan og ikke kan gjøres, hvordan man oppfører seg i forskjellige situasjoner og med forskjellige mennesker: mamma og pappa, eldste, venner.
  2. Barn får innsikt i kjønnsspesifikk atferd. De samme handlingene gir forskjellige reaksjoner. Hvis en jente begynner å gråte, blir hun beroliget, og gutten blir forklart i dette tilfellet at den fremtidige mannen ikke skal gjøre dette..
  3. Med alderen utvikler babyen rollen som en elev på skolen, en venn, et medlem av seksjonen.
  4. Etter endt utdanning tar alle på seg forventningene til sitt yrke: journalist, lege, sjåfør.

  Rollekonflikt

  Uoverensstemmelser mellom rollebærere oppstår enten fordi forventningene ikke blir oppfylt, eller fordi den ene rollen helt utelukker den andre. Den unge mannen spiller mer eller mindre vellykket rollen som sønn og venn. Men venner ringer fyren til diskoteket, og foreldrene krever at han blir hjemme. Barnet til en ambulanselege ble syk, og legen ble raskt innkalt til sykehuset, da en naturkatastrofe skjedde. Mannen vil dra til dacha for å hjelpe foreldrene sine, og kona booker en billett til sjøen for å forbedre helsen til barna.

  Å løse rollekonflikter er ikke lett. Deltakerne i konfrontasjonen må avgjøre hvilken rolle som er viktigere, men i de fleste tilfeller er kompromisser mer passende. Tenåringen kommer tilbake fra festen tidlig, legen forlater sitt barn med sin mor, bestemor eller barnepike, og ektefellene forhandler vilkårene for deltakelse i sommerhusarbeid og reisetid med hele familien.

  Noen ganger blir løsningen av konflikten en vei ut av rollen: arbeidsskifte, opptak til universitet, skilsmisse. Oftest innser en person at han har vokst frem denne eller den rollen, eller at det har blitt en byrde for ham. Rollevending er uunngåelig når barnet vokser og utvikler seg: spedbarn, småbarn, førskolebarn, grunnskoleelev, tenåring, ungdom, voksen. Overgangen til et nytt aldersnivå er gitt av interne og eksterne motsetninger.

  Påvirkning av personlighetsutvikling

  Å mestre en ny stilling i samfunnet påvirker individet radikalt. Jo flere stillinger han utfører, jo mer tilpasser han seg livet i samfunnet. Det er to faktorer for å lære en ny "stilling": teknisk og semantisk. Den første inkluderer hvordan en person oppfatter og mestrer sitt ansvar. Det andre er hans holdning til håpene som blir lagt på ham.

  Uansett tar individet seg gjennom hele livet nye roller knyttet til alder, yrke og mellommenneskelige forhold. Og graden av fordypning i rollen avhenger av personlig vekst eller degradering.

  Betydningen av begrepet og generelle kjennetegn

  Selve ordet "status" stammer fra det gamle Roma. Da var det mer en juridisk konnotasjon, heller enn sosiologisk, og betegnet som juridisk status for enhver organisasjon..

  Nå er sosial status en persons stilling i en bestemt gruppe og samfunnet som helhet, noe som gir ham visse rettigheter, privilegier og ansvar i forhold til andre medlemmer.

  Det hjelper folk til å samhandle bedre med hverandre. Hvis en person med en viss sosial status ikke oppfyller sine plikter, vil han være ansvarlig for dette. Så en gründer som syr klær for å bestille, hvis fristen går glipp, vil betale en straff. I tillegg vil hans rykte bli skadet..

  Eksempler på den sosiale statusen til en person - en skolegutt, sønn, barnebarn, bror, medlem av en sportsklubb, borger, og så videre.

  Dette er et visst kjennetegn ved en person i henhold til hans profesjonelle egenskaper, materielle og sivilstand, alder, utdanning og andre kriterier..

  En person kan samtidig delta i flere lag på en gang og følgelig ikke spille en, men mange forskjellige roller. Derfor snakker de om statussett. Hver person har det unikt og individuelt.

  Rolleatferd og konflikter

  "Role essens" er mekanismen til individet og dets struktur. Dermed blir hans aktiviteter først og fremst bestemt av sosial status og foreskrevne plikter. Men ofte ledsages oppfyllelsen av ens repertoar av vanskeligheter. Ikke alle handlinger er enkle for mennesker. I prosessen kan en person oppleve spenning assosiert med vanskeligheter med å møte andres forventninger eller med et avvik mellom interne synspunkter og verdier med seg..

  Ofte kan to eller flere roller være inkompatible med hverandre. For eksempel må en gift student oppfylle kravene til en kone og en student. Spenning kan lettes på flere måter. En av dem er rasjonalisering. Det er et forsvar mot en negativt opplevd situasjon ved hjelp av de mest ønskelige holdningene. For eksempel trodde amerikanske slavehandlere bestemt at alle individer er likeverdige. Men slaver er eiendommer, så du bør ikke tenke på deres stilling. Fenomenet i øynene vises slik at rollespenningen forsvinner.

  Den andre metoden er separasjon. Det er mange grafiske illustrasjoner i historien da grusomme herskere viste seg å være eksemplariske og kjærlige ektemenn og fedre. Denne "gjenfødelsen" er også med på å redusere konflikten..

  Prestisje

  Ikke den minste rollen i menneskers skjebne spilles av et slikt konsept som prestisje (og en positiv, sett fra flertallets synspunkt, sosial status). Vi kan enkelt finne eksempler i spørreskjemaet som elever i alle seniorklasser skriver før de går inn på høyere utdanningsinstitusjoner. Ofte tar de valget sitt basert på prestisje for et bestemt yrke. I dag drømmer få gutter om å bli astronaut eller pilot. Og en gang var det et veldig populært yrke. De velger mellom advokater og finansmenn. Så tiden tilsier det.

  Konklusjon: en person utvikler seg som en person i ferd med å mestre forskjellige sosiale statuser og roller. Jo lysere dynamikk, jo mer tilpasset livet vil individet bli..

  Hvordan bestemme posisjonen din

  Dette er ganske enkelt å gjøre. Det er nok å prøve å "passe" deg inn i systemet med forhold til samfunnet. Husk at konseptet begynner der spesifikke ansvarsområder er til stede:

  • Barn plikter å adlyde foreldrene sine, og voksne er pålagt å hjelpe barn..
  • En fotgjenger skal ta hensyn til trafikksignaler, gå på fotgjengerdelen, og sjåføren skal overholde trafikkreglene som er lagt frem ved lov.
  • Studenten er forpliktet til å delta på forelesninger, ta økter og oppføre seg riktig i klasserommet.
  • En venn forventes å støtte, dele hobbyer og interesser.

  På grunn av forskjellige roller, bør individet hele tiden endre modellen for sin egen atferd. Så en professor ved universitetet skal være streng og allvitende, og når han kommer hjem og blir til ektefelle og far, viser han omsorg og kjærlighet. Disse kravene er motstridende, og det er ofte vanskelig for mange å møte 100% av sine stillinger..

  hierarki

  Samfunnet evaluerer stadig betydningen av denne eller den aktuelle statusen og bygger på bakgrunn av dette et hierarki av bestemmelser.

  Vurderinger avhenger av nytten av den virksomheten personen er engasjert i, og av verdisystemet som er brukt i kulturen. Prestisjefylt sosial status (eksempler: forretningsmann, direktør) er høyt verdsatt. Øverst i hierarkiet er en generell status som avgjør ikke bare en persons liv, men også posisjonen til mennesker i nærheten av ham (president, patriark, akademiker).

  Hvis noen statuser er urimelig undervurdert, mens andre tvert imot er for høye, snakker de om et brudd på statusbalansen. Tendensen til å miste den bringer samfunnets normale funksjon i fare.

  Hierarkiet med statuser er også subjektivt. En person bestemmer selv hva som er viktigere for ham, i hvilken status han føler seg bedre, hvilke fordeler han får ved å være i en bestemt stilling..